Menu

Cloud Clone Corp

Product nameSizePriceCatalog no 
100ug-Anti-3-Hydroxy-3-Methylglutaryl Coenzyme A Reductase (HMGCR)100ug530 PAD686Ra01-100ug See more
100ug-Anti-3-Hydroxyisobutyryl Coenzyme A Hydrolase (HIBCH)100ug510 PAD683Mu01-100ug See more
100ug-Anti-3-Hydroxymethyl-3-Methylglutaryl Coenzyme A Lyase (HMGCL)100ug500 PAD685Hu01-100ug See more
100ug-Anti-3-Hydroxymethyl-3-Methylglutaryl Coenzyme A Lyase (HMGCL)100ug510 PAD685Mu01-100ug See more
100ug-Anti-3-Oxoacid Coenzyme A Transferase 1 (OXCT1)100ug500 PAH480Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1)100ug500 PAD664Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1)100ug510 PAD664Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2)100ug500 PAD665Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2)100ug510 PAD665Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acyltransferase 1 (ACAA1)100ug500 PAD658Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acyltransferase 1 (ACAA1)100ug510 PAD658Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acyltransferase 2 (ACAA2)100ug500 PAD659Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Acyltransferase 2 (ACAA2)100ug510 PAD659Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Acetyl Coenzyme A Carboxylase Beta (ACACb)100ug500 PAD660Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acyl Coenzyme A Dehydrogenase, C2-To-C3 Short Chain (ACADS)100ug500 PAD663Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acyl Coenzyme A Dehydrogenase, C2-To-C3 Short Chain (ACADS)100ug510 PAD663Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Acyl Coenzyme A Dehydrogenase, C4-To-C12 Straight Chain (ACADM)100ug510 PAD662Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Acyl Coenzyme A Dehydrogenase, Long Chain (ACADL)100ug500 PAD661Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Acyl Coenzyme A Oxidase 1, Palmitoyl (ACOX1)100ug500 PAC275Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Alpha-Methylacyl Coenzyme A Racemase (aMACR)100ug500 PAJ647Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)100ug430 PAA004Hu02-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)100ug430 PAA004Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)100ug438 PAA004Mu03-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)100ug438 PAA004Mu02-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)100ug438 PAA004Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)100ug528 PAA004Po01-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2)100ug492 PAB886Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2)100ug512 PAB886Ra01-100ug See more
100ug-Anti-Beta-Site APP Cleaving Enzyme 1 (bACE1)100ug466 PAA718Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Beta-Site APP Cleaving Enzyme 1 (bACE1)100ug474 PAA718Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Beta-Site APP Cleaving Enzyme 1 (bACE1)100ug492 PAA718Ra01-100ug See more
100ug-Anti-Beta-Site APP Cleaving Enzyme 2 (bACE2)100ug482 PAB812Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Beta-Site APP Cleaving Enzyme 2 (bACE2)100ug492 PAB812Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Beta-Site APP Cleaving Enzyme 2 (bACE2)100ug512 PAB812Ra01-100ug See more
100ug-Anti-Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B)100ug536 PAR493Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Coenzyme Q6 Homolog, Monooxygenase (COQ6)100ug534 PAR876Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Coenzyme Q6 Homolog, Monooxygenase (COQ6)100ug568 PAR876Ra01-100ug See more
100ug-Anti-Debranching Enzyme Homolog 1 (DBR1)100ug500 PAJ293Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Debranching Enzyme Homolog 1 (DBR1)100ug500 PAJ293Hu02-100ug See more
100ug-Anti-Endothelin Converting Enzyme 1 (ECE1)100ug466 PAA483Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Endothelin Converting Enzyme 1 (ECE1)100ug474 PAA483Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Endothelin Converting Enzyme 1 (ECE1)100ug492 PAA483Ra01-100ug See more
100ug-Anti-Enoyl Coenzyme A Hydratase 1, Peroxisomal (ECH1)100ug500 PAD678Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Glutaryl Coenzyme A Dehydrogenase (GCDH)100ug500 PAD681Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Glutaryl Coenzyme A Dehydrogenase (GCDH)100ug510 PAD681Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Hydroxyacyl Coenzyme A Dehydrogenase (HADH)100ug500 PAD682Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Hydroxyacyl Coenzyme A Dehydrogenase (HADH)100ug510 PAD682Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Hydroxyacyl Coenzyme A Dehydrogenase Beta (HADHb)100ug510 PAJ786Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Hydroxymethylglutaryl Coenzyme A Synthase (HMGCS)100ug482 PAB759Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Hydroxymethylglutaryl Coenzyme A Synthase (HMGCS)100ug492 PAB759Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Hydroxymethylglutaryl Coenzyme A Synthase 2, Mitochondrial (HMGCS2)100ug510 PAD687Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Isovaleryl Coenzyme A Dehydrogenase (IVD)100ug500 PAD688Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Isovaleryl Coenzyme A Dehydrogenase (IVD)100ug510 PAD688Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Malic Enzyme 2, NADP+ Dependent, Mitochondrial (ME2)100ug500 PAH669Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Malonyl Coenzyme A Decarboxylase (MLYCD)100ug482 PAB664Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Methylcrotonoyl Coenzyme A Carboxylase 1 (MCCC1)100ug510 PAD689Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Methylcrotonoyl Coenzyme A Carboxylase 2 (MCCC2)100ug510 PAD690Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Methylcrotonoyl Coenzyme A Carboxylase 2 (MCCC2)100ug534 PAD690Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Peroxisomal D3, D2-Enoyl Coenzyme A Isomerase (PECI)100ug500 PAD694Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Peroxisomal D3, D2-Enoyl Coenzyme A Isomerase (PECI)100ug510 PAD694Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Propionyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (PCCa)100ug500 PAD692Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Ubiquitin Activating Enzyme E1 Like Protein (UBE1L)100ug482 PAB027Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Ubiquitin Activating Enzyme E1 Like Protein (UBE1L)100ug492 PAB027Mu01-100ug See more
100ug-Anti-Ubiquitin Activating Enzyme E1 Like Protein (UBE1L)100ug510 PAB027Ra01-100ug See more
100ug-Anti-Ubiquitin Conjugating Enzyme E2C (UBE2C)100ug500 PAE594Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Ubiquitin Conjugating Enzyme E2I (UBE2I)100ug500 PAE600Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Ubiquitin Conjugating Enzyme E2L3 (UBE2L3)100ug500 PAE602Hu01-100ug See more
100ug-Anti-Ubiquitin Conjugating Enzyme E2S (UBE2S)100ug500 PAE661Hu01-100ug See more
CLIA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)1990 SCA004Hu See more
CLIA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)11014 SCA004Mu See more
CLIA Kit for Ubiquitin Conjugating Enzyme E2L3 (UBE2L3)1990 SCE602Hu See more
ELISA Kit for 3-Oxoacid Coenzyme A Transferase 1 (OXCT1)1850 SEH480Hu See more
ELISA Kit for Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 1 (ACAT1)1870 SED664Mu See more
ELISA Kit for Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2)1850 SED665Hu See more
ELISA Kit for Acetyl Coenzyme A Acetyltransferase 2 (ACAT2)1870 SED665Mu See more
ELISA Kit for Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa)1815 SEB284Hu See more
ELISA Kit for Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa)1834 SEB284Mu See more
ELISA Kit for Acetyl Coenzyme A Carboxylase Alpha (ACACa)1872 SEB284Ra See more
ELISA Kit for Acyl Coenzyme A Oxidase 1, Palmitoyl (ACOX1)1850 SEC275Hu See more
ELISA Kit for Alpha-Methylacyl Coenzyme A Racemase (aMACR)1850 SEJ647Hu See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)1710 SEA004Hu See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)1726 SEA004Mu See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)1834 SEA004Rb See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)1834 SEA004Ra See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)1906 SEA004Po See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme (ACE)1906 SEA004Bo See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2)1589 SEB886Hu See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2)1834 SEB886Mu See more
ELISA Kit for Angiotensin I Converting Enzyme 2 (ACE2)1872 SEB886Ra See more
ELISA Kit for Beta-Site APP Cleaving Enzyme 1 (bACE1)1780 SEA718Hu See more
ELISA Kit for Beta-Site APP Cleaving Enzyme 1 (bACE1)1798 SEA718Mu See more
ELISA Kit for Beta-Site APP Cleaving Enzyme 1 (bACE1)1834 SEA718Ra See more
ELISA Kit for Coenzyme Q10 Homolog B (COQ10B)1920 SER493Hu See more
ELISA Kit for Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB)1726 SEA479Mu See more
ELISA Kit for Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB)1758 SEA479Ra See more
ELISA Kit for Creatine Kinase MB Isoenzyme (CKMB)1780 SEA479Hu See more
ELISA Kit for Endothelin Converting Enzyme 1 (ECE1)1780 SEA483Hu See more
ELISA Kit for Endothelin Converting Enzyme 2 (ECE2)1850 CEF414Hu See more
ELISA Kit for Enoyl Coenzyme A Hydratase 1, Peroxisomal (ECH1)1850 SED678Hu See more
ELISA Kit for Hydroxyacyl Coenzyme A Dehydrogenase Beta (HADHb)1870 SEJ786Mu See more